Monthly archives: November, 2019

Gusto Mo Bang Tumanda?

Mga uban sa ulo, pananakit ng katawan, paglabo ng mata, paghina ng pandinig, pagkilos ng mabagal, pagiging ulyanin, atbp., Ilan lamang ito sa mga senyales na ang isang tao ay matanda na o tumatanda na. Kadalasan ang pagtanda o ang pag-edad ay kinatatakutan ng ilan sa atin. Or kung hindi man kinatatakutan, gusto natin i-delay …

Pin It on Pinterest